ویژه های خبری

آگهی دعوت به همکاری معاونت آموز ش های عمومی و مهارتی (سما ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجانبه منظور تکمیل کادر خدمات مورد نیاز در مدارس لاهیجان و سیاهکل به تعداد نیروی انسانی 3 نفر مرد و 4 نفر زن با...

معاونت سما واحد لاهیجان