ویژه های خبری

انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره اول سما لاهیجان در ارزشیابی استانی مدارس سما استان گیلان برتر شناخته شد و برای ارزیابی در مقطع بالاتر به مرحله کشوری راه یافت.

راضیه فرهومند مدیر این مرکز آموزشی فرهنگی با بیان این مطلب از همه دست اندرکارانی که در جهت اعتلای این مجموعه تلاش می کنند، قدردانی نمود و خواهان تلاش بیشتر در جهت ارتقای این دبیرستان شد.

جواد نجار تمیزکار معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما لاهیجان و سیاهکل نیز ضمن تشکر از تلاش مجموعه کارکنان و دبیران این دبیرستان به خاطر کسب رتبه اول در سطح استان خاطرنشان کرد از تمامی مدیران مدارس سما لاهیجان انتظار می رود که در جهت اعتلای مدارس سما نهایت تلاش خود را به کار گیرند تا بتوانیم مدارسی در شان شهرستان و مردم فهیم لاهیجان داشته باشیم. رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما لاهیجان و سیاهکل انجمن های اولیا و مربیان را حلقه وصل اولیا و مربیان در مدارس عنوان نمود و افزود: انتخاب این افراد نباید فرمایشی باشد و کسانی باید انتخاب شوند که اندیشه و توانایی همکاری در جهت پیشبرد امور مدرسه را دارند تا بتوانیم با تمرکز بر انجام امور آموزشی و تربیتی اثرگذاری بیشتر و بهتری داشته باشیم. تمیزکار ایجاد ارتباط و صمیمیت بین اولیای مدرسه و منزل را از کارهای مهمی دانست که باید توسط مدیران سما انجام شود چرا که با این کار دانش آموزان با آسودگی خاطر بیشتر به تحصیل ادامه می دهند و اولیا نیز اعتماد بیشتری نسبت به مدارس ما پیدا می کنند. وی افزود:  هر چقدر این ارتباط بیشتر و صمیمی تر باشد بهتر به اهداف مان که تعلیم و تربیت است می رسیم و می توانیم دانش آموزان موفقی تحویل جامعه دهیم. تمیزکار در انتهای سخنانش این مناسبت فرخنده را به مدیر  و کارکنان این دبیرستان تبریک گفت.  

ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان