ویژه های خبری


نگین پوررحیمی دانش آموز سال سوم علوم انسانی دبیرستان دوره دوم سما لاهیجان مقاله ای را با عنوان «سیره پیامبر» برای مسابقات فرهنگی هنری اداره آموزش و پرورش در بخش مطالعه و تحقیق ارائه نمود که ضمن پذیرش در مراحل  شهرستانی و استانی به مرحله کشوری راه یافت. نجار تمیزکار معاون دانشگاه در امور سما لاهیجان و سیاهکل ضمن تبریک این موفقیت به پوررحیمی و آرزوی پیشرفت روزافزون برای وی، تقویت مقوله پژوهش در مدارس را بسیار ضروری دانست و افزود مدارس سما باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا دانش آموزانی پژوهشگر و اهل مطالعه تحویل جامعه دهند؛ زیرا این کار باعث می شود دانش آموزان ما از پایه دنبال مسائل علمی بوده و در آینده بتوانند افراد موفق و تاثیرگذاری باشند.

ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان