ویژه های خبری

دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی و حرفه ای سما سیاهکل در آستانه نیمه شعبان، به منظور شناساندن مفهوم انتظار و همچنین آشنا نمودن دانشجویان با شیوه حکومتی حضرت مهدی (عج)، اقدام به برگزاری نشست دانشجویی مهدی شناسی با عنوان «جوان و انتظار» نمود. در این نشست دانشجویی غفار علی پور استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل مذهبی در سخنانی با تشریح مفهوم انتظار و وظیفه شیعیان در زمان غیبت، مساله مهدویت را از مسائل اساسی و بنیادین شیعه معرفی نمود و جوانان را به آشنایی بیشتر با زندگی و شیوه حکومتی حضرت حجت (عج) توصیه کرد. علی پور در مورد شیوه حکومتی امام زمان (عج) و سیره حکومت مهدوی نیز به بیان سخن پرداخت و در پایان این همایش به سوالات متعدد دانشجویان در این زمینه پاسخ گفت.ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان