ویژه های خبری

روسای مرکز آموزشی فرهنگی سما و آموزش و پرورش شهرستان لاهیجان به منظور بررسی مسائل و مشکلات ، بررسی شیوه تدریس و ارائه راه حل به منظور حل مشکلات دانش آموزان، کارکنان و دبیران مدارس سما لاهیجان، از  دبیرستان های دوره اول و دوم دخترانه سما لاهیجان بازدید نمودند.

در حاشیه این بازدید نشست های جداگانه ای با حضور مدیران و کارکنان این مدارس برگزار گردید و در این جلسات پیرامون مسائل و مشکلات و ارائه راه حل برای برون رفت از این مشکلات بحث و تبادل نظر گردید.


جواد نجار تمیزکار در این جلسه در سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از رئیس آموزش و پرورش لاهیجان به خاطر توجه به مدارس سما، مراکز آموزشی فرهنگی سما را دارای پتانسیل قوی برای ارائه خدمت به جامعه آموزشی دانست و تصریح کرد: مدارس سما با توجه به اینکه غیر انتفاعی هستند به دنبال سودجویی نبوده و با هدف فراهم آوردن امکانات آموزشی و تسهیل در امر تعلیم و تربیت تاسیس شده اند، به گونه ای که دانش آموزان بسیاری از این مدارس فارغ التحصیل شده و روانه مراکز آموزش عالی شده اند.

معاون دانشگاه در امور سما لاهیجان و سیاهکل در ادامه سخنانش سما را بازوی توانمندی برای آموزش و پرورش دانست و اظهار امیدواری نمود که آموزش و پرورش نیز در امر تعلیم و تربیت برای داشتن فضای آموزشی با نشاط باید به کمک سما بیاید و یاری رسان باشد.

رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما لاهیجان در ادامه سخنانش به دغدغه های مدیران و کارکنان این مدارس نیز اشاره نمود و قول داد که با تمام وجود در برطرف نمودن این مشکلات تلاش خواهیم نمود.

در ادامه این جلسه رئیس آموزش و پرورش لاهیجان نیز در سخنانی مدارس سما را جزء مدارس بسیار مهم برشمرد که با داشتن کادری قوی و دبیران مجرب در جهت جذب دانش آموز و ارائه آموزش های نوین پیشگام بوده است.

وی اظهار امیدواری نمود که در برطرف کردن مشکلات این مدارس به مسوولین سما کمک شایان توجهی خواهد نمود.


بازدید روسای آموزش و پرورش و سما لاهیجان از مدارس دخترانه سما
بازدید روسای آموزش و پرورش و سما لاهیجان از مدارس دخترانه سما
بازدید روسای آموزش و پرورش و سما لاهیجان از مدارس دخترانه سما
 
 
 

ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان