ویژه های خبری

بانک کشاورزی سیاهکل در راستای ترویج فرهنگ درختکاری و صیانت از منابع طبیعی در دیدار با مدیر مدرسه سبز سما سیاهکل در اقدامی نمادین به دانش آموزان این مدرسه مداد کاشتنی سرسبز اهدا نمود.

لازم به ذکر است که فعالیت های زیست محیطی مدرسه سبز سما سیاهکل و هم چنین دغدغه این مرکز آموزشی فرهنگی برای ترویج آموزش آنلاین و ایتنرنتی و همچنین حذف کاغذ از مدرسه، با استقبال مردم و برخی ادارات شهرستان مواجه شده است و بانک کشاورزی سیاهکل نیز در این راستا و در جهت صیانت از محیط زیست به دانش آموزان این مدرسه مداد سبز هدیه داد تا حاصل اندیشه های آنان علاوه بر آینده سازی درخشان برای ایران، به بار نشستن جوانه های امید در جامعه باشد تا محیطی سرسبز و پاک داشته باشیم.


معاونت سما واحد لاهیجان