ویژه های خبری

مسابقات جشنواره جابربن حیان به میزبانی مدرسه سبز سما سیاهکل با شرکت کلیه مدارس ابتدایی این شهرستان برگزار شد.

در این جشنواره علمی آموزشی که دیانتی رئیس آموزش و پرورش سیاهکل و معاون آموزشی وی نیز حضور داشتند، دانش آموزان مدارس ابتدایی سیاهکل با ارائه 99 طرح علمی پژوهشی با یکدیگر به رقابت پرداختند که نتایج این مسابقات طی روزهای آتی اعلام می گردد.

لازم به ذکر است که مدرسه سبز سما سیاهکل نیز با ارائه 10 طرح علمی پژوهشی در این جشنواره حضور داشت.

ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان