ویژه های خبریمقاله علمی نعیمه امین افشار از اساتید دانشکده فنی و حرفه ای سما سیاهکل در ژورنال ISI     (((Modern Journal of Language Teaching Methods (MJLTM))  به نام این مرکز آموزشی فرهنگی به چاپ رسید.

این مقاله با عنوان «درک یادگیرندگان زبان دوم از یادگیری لغات با استفاده از برنامه کامپیوتری و فلش کارت» ارائه گردیده بود که مورد تایید ژورنال ((MJLTM قرار گرفت و در این نشریه الکترونیکی معتبر به دست چاپ سپرده شد.

امین افشار در مورد هدف نگارش این مقاله علمی خاطرنشان نمود: از آنجایی که لغات قسمت مهمی از یادگیری زبان است، لذا می توانند با تکنیک های مختلف، هم تدریس شوند و هم یاد گرفته شوند و هدف اصلی این مطالعه بر یادگیری لغات با استفاده از کامپیوتر و فلش کارت می باشد.

وی همچنین یادآور شد در این مقاله با یادآوری اینکه کامپیوتر ها از سال 1960 برای تدریس به کار لغات به کار گرفته شده اند  به این سوال که درک یادگیرندگان زبان از طریق برنامه کامپیوتری و فلش کارت چگونه است، نیز پرداخته و به آن پاسخ داده شده است.

به گفته امین افشار تحقیق حاضر سعی کرده با استفاده از بررسی تاثیر کامپیوتر و فلش کارت بر یادگیری لغات یادگیرندگان بپردازد. هرچند استفاده از تکنولوژی برای یادگیرندگان جذاب تر و موثرتر بوده است.

مهندس مهدی هاتف رئیس دانشکده سما سیاهکل این موفقیت ارزشمند را به خانم امین افشار تبریک گفته و برای وی در سایر زمینه های علمی آرزوی موفقیت نمود. هاتف در ادامه از همه اساتید فرهیخته سما سیاهکل دعوت کرد که با ارائه مقالات خود به نشریات معتبر علمی باعث افتخار سما شوند و خاطرنشان کرد: سما سیاهکل از هیچ کمکی برای پیشرفت این مجموعه و سربلندی اساتید فرهیخته سما دریغ نخواهد کرد و از تمام طرح های علمی پژوهشی و مقالاع علمی اساتید گرانقدر حمایت خواهد نمود.

لازم به ذکر است که سال گذشته نیز مقاله ای از خانم امین افشار در ژورنال ISIبه چاپ رسید.

 

معاونت سما واحد لاهیجان