ویژه های خبری

دفتر پژوهش آموزشکده فنی و حرفه ای سما سیاهکل به منظور آشنایی دانشجویان با فرهنگ پرداخت مالیات و چگونگی در آمد کشور از این راه، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع«مالیات های مستقیم» نمود.

در این کارگاه آموزشی غلامپور کارشناس ارشد مالیاتی در مورد مالیات و مزایای آن برای اداره کشور سخنانی ایراد نمود.

وی در ابتدای سخنانش به تعریف مالیات پرداخت و افزود: «مالیات انتقال بخشی از درآمد جامعه به دولت محسوب می شود و دولت نیز این مالیات را برای جبران هزینه هایی که برای جامعه و مردم انجام می دهد مصرف می کند.»

وی سپس به موضوع مالیات در کشورهای پیشرفته صنعتی اشاره نمود و اظهار داشت: «موضوع مالیات در کشورهای پیشرفته صنعتی به اندازه‌ای حیاتی و حائز اهمیت است که کارفرمایان،‌ به دانش مالیاتی مسوولان مالی خود اکتفا نکرده و از خدمات تخصصی «حسابداران رسمی» و «مشاوران مالیاتی مجرب»، در کنار کادر مالی سازمان خود، بهره‌ می گیرند.»

این کارشناس ارشد مالیاتی به مزایا و ویژگی های مثبت مالیات نیز اشاره نمود و خاطرنشان کرد: «اگر مالیات بجا و به موقع توسط مردم و موسسات پرداخت شود، دولت نیز خیلی سریعتر اقدام به انجام پروژه ها و ساخت تاسسیات می کند و امر بهبود زندگی خیلی سریعتر انجام می شود. وی افزود: «پرداخت مالیات کمک بسیار بزرگی است به دولت برای ایجاد رفاه و در زندگی شخصی خودمان البته تمامی این رفاه و آرامش در شرایطی است که مایات پرداخت شود.»

غلامپور در بخش پایانی سخنانش به انواع مالیات و تقسیم بندی آن اشاراتی کرد و در مورد آنها توضیحات مبسوطی ایراد نمود و به سوالات مختلف دانشجویان پاسخ گفت.

 

 

معاونت سما واحد لاهیجان