ویژه های خبری


به بهانه روز دانشجو روز فرهیختگی و دانش

دانشجو به معناي امروزين و آنچه جامعه بدين نام مي‌شناسد، پديده‌اي نو و تازه است كه در قياس با تاريخ بشر، قدمت چنداني ندارد اما همين پديده نو و تازه به دليل ويژگي منحصر به فردش آنقدر مورد توجه، نقد و كنكاش واقع شده كه حقيقتا جاي تامل دارد.

دانشجوی امروز آيا فقط و فقط دنبال يادگيري دانش و علم است يا اينكه دنبال فرصتی براي تمرين سياست‌ورزي نيز بايد باشد؟ آموزش مهارت‌هاي گوناگون و پيچيده زندگي و تمرين گفتمان‌هاي مختلف جامعه‌محور، مديريت‌گرا، برخوردهاي روادارانه و ... در اين قشر چه جايگاهي دارد؟ و آيا اصلا لزومي دارد وظيفه دانشجو تا اين اندازه سنگين و بسيط تعريف شود؟ و اصولا آنان كه ردای دانشجویی بر تن می کنند، توان و كشش اين وظيفه خطير را از دبيرستان با خود به دانشگاه آورده‌اند يا نه؟

پاسخ اين پرسش‌ها البته نامشخص است؛ به همان ميزان كه درك تفاوت‌هاي يك دانش‌آموز تازه فارغ‌التحصيل شده از دبيرستان و يك دانشجوي سال اول كاري  سخت و دشوار است! و اين بر مي‌گردد به توان و نقش دانشجو در جامعه و اينجاست كه بايد دانشجو را فردی فراتر از ساير افراد جامعه تعريف و  تصور كرد كه در اين صورت آسان‌تر و آسوده‌تر مي‌توان در باب جايگاه دانشجو در جامعه به بحث نشست.

شايد ناظر بر همين مسائل است كه مسوولان و دست‌اندركاران امور هميشه به نهاد دانشگاه با ديد ديگري  مي‌نگرند و با حساسيتي خاص امور مربوط به اين نهاد را رصد مي‌كنند و آنجا كه نياز باشد راهكار و رهنمود هم مي‌دهند.

پرسشگری و آرمان خواهی از ویژگی های اصلی دانشجوی امروز ماست چرا که اگر پرسشگری و مطالبه جویی از جامعه رخت بربندد،همگان شاهد جامعه ای مرده خواهند بود که خفقان و دیکتاتوری در آن بیداد می کند.

کوتاه سخن آنکه باید دانشجو را مشعل فروزانی دانست که در ظلمات جهل و گمراهی، راه را از چاه می نمایاند و به مصداق «چو می بینی که نابینا و چاه است/ اگر خاموش بنشینی گناه است»، خمود و سستی و رخوت را بر نمی تابد و با مطالبه گری اش جامعه را به سوی حیات طیبه رهنمون می شود.

با دقتي اندك در نمونه‌هايي از اين دست به ‌راحتي مي‌توان اذعان داشت كه وظیفه اين طبقه، فقط درس و مشق نیست كه اگر اينگونه بود همان شیوه مكتب‌هاي قديمي هم جوابگو بود. اما حقيقت اين است كه دانشگاه بايد مكاني باشد براي فعاليت‌هاى اجتماعى، سياسى و ...؛ همان گونه كه رهبر معظم انقلاب هم بدان تاكيد كرده‌اند: «من همه‌ دانشجويان را به «دانشجویى» به معناى واقعى كلمه - يعنى دنبال علم رفتن - و به فعاليت‌هاى متناسب با دانشجويى دعوت مي‌كنم؛ چه فعاليت‌هاى اجتماعى، چه فعاليت‌هاى سياسى».

 در پایان کلام باید بگوییم بزرگداشت دانشجو، بزرگداشت آرمانی ترین اهداف ملی و دینی ماست، پس بیاییم با بها دادن به دانشجو مطالبه گری ، فرهنگ نقادی و جامعه ای عاری از تملق و چاپلوسی را دنبال کنیم و با درایت و مدیریت درست این نهال نوپا را به درختی تناور و پرثمر تبدیل کنیم، روز دانشجو مبارک.


    جواد نجار تمیزکار

معاون دانشگاه و رییس مرکز آموزشی وفرهنگی

ســما واحـــد لاهیجــان

ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان