ویژه های خبری

دبیرستان دخترانه دور اول سما لاهیجان به برکت و میمنت ایام رجب و به یمن تبرک این ماه عزیز به نام نامی امیر المومنین (ع) که به روز پدر مزین است، اقدام به برگزاری همایشی با عنوان «پدران سمایی» با حضور اولیای دانش آموزان نمود تا از نقش پدر بودن آنها تجلیل نماید.

در این همایش که مسوولین سما لاهیجان نیز حضور داشتند ملیحه خوب مهر مشاور مدرسه در مورد نقش ارزنده پدران در تربیت فرزندان از دیدگاه روانشناسی به تفصیل سخن گفت.

 خوب مهر دخالت پدر در تربیت فرزندان را امری مهم دانست و خاطرنشان نمود: دخالت پدر در تربیت فرزندان یک اصل بدیهی بوده و مورد تایید روانشناسان می باشد زیرا این امر موجب رشد همه جانبه فرزندان می شود و باعث می شود که فرزندان با اعتماد به نفس بیشتری مسائل و مشکلات خود را با خانواده در میان بگذارند و در ثانی افراد موفقی در جامعه باشند.

وی در ادامه سخنانش به آسیب شناسی نقش مخرب القای برخی باور های غلط در دنیای مدرنیته جدید پرداخت که پدران در آن نقش نان آور(مقتدر دوراز دسترس) را ایفا می کنند و فقط گاهی برای حل و فصل دعواها بین مادر و فرزند نقش مداخله گر را دارند و خاطرنشان نمود: برای اینکه این باور غلط را از ذهن جامعه دور کنیم باید نقش اصلی پدر که «مدیریت درست خانواده» ، «تاثیرگذاری منطقی بر خانواده» و «هدایت فرزندان به سمت اهداف متعالی» است را به درستی تبیین کنیم.

وی در ادامه سخنانش همسویی پدر با مادر در سبک فرزندپروری بهترین شیوه تربیتی خواند.

خوبب مهر همچنین در سخنانش در مورد «نقش پدر در اضطراب فرزندان»، «نقش پدر در احساس امنیت کودک»، «نقش پدر در عزت نفس کودک»، «نقش پدر در یادگیری رفتار» و....  سخنانی همراه با ارائه راهکار برای حل تعارضات و مشکلات مطرح گرد.

لازم به ذکر است که در پایان این همایش ویژگی‌های پدر خوب بودن از نظر روانشناسان بزرگ دنیا بیان گردید.

 

 

 


 


 

 

 

معاونت سما واحد لاهیجان