ویژه های خبری

رئیس سازمان سما با صدور تقدیرنامه ای از روابط عمومی هفت واحد فعال سما تقدیر نمود که یکی از این واحد ها روابط عمومی سما لاهیجان و سیاهکل بود.

جواد نجار تمیزکار ضمن تبریک این موفقیت به مسوول روابط عمومی سما لاهیجان و سیاهکل، کار روابط عمومی و اطلاع رسانی را از کارهای بسیار ارزنده در هر سازمانی توصیف نمود و روابط عمومی هر واحدی را ویترین آن اداره و سازمان عنوان کرد. تمیزکار ضمن تقدیر از ذهن خلاق و نظر باز رئیس سازمان سما در دیدن کار ارزنده و موثر روابط عمومی خاطرنشان کرد: بسیاری از مدیران نسبت به کار روابط عمومی بی اطلاع هستند و جایگاه این کار ارزنده را در حد نصب پرده به مناسبت های مختلف بر سردر ادارات یا در سطح شهر می دانند و از اهمیت کار اطلاع رسانی آن چنان که باید خبر ندارند، اما اشراف بر کار روابط عمومی و اهمیت دادن به مقوله اطلاع رسانی توسط رئیس سازمان سما جای تقدیر و تشکر دارد و این حاکی از نگاه تیزبین دکتر زرهانی نسبت به این امر مهم می باشد.

لازم به ذکر است که معاون دانشگاه در امور سما لاهیجان و سیاهکل طی مراسمی با حضور کلیه کارکنان سما لاهیجان و سیاهکل از اسماعیل تپاک مسوول روابط عمومی سما لاهیجان و سیاهکل تقدیر کرد.

نامه تقدیر رئیس سازمان سما به این شرح می باشد:

«بسمه تعالی

حرکت اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی نسبت به کارآمدی و شایستگی مدارس و آموزشکده های فنی و حرفه ای سما و جذب دانش اموزان و دانشجویان در سال تحصیلی جاری درخور تمجید و قدردانی است. بر وفق گزارش اداره روابط عمومی سازمان سما بدین وسیله از عملکرد و اهتمام معاونان و مسئولان روابط عمومی سما در واحدهای رشت، کرمانشاه،اهواز، یاسوج، مشهد، لاهیجان و زنجان به جهت تلاش و اهتمام در حوزه تبلیغات، اطلاع رسانی و تولید اخبار تکریم و سپاسگزاری می شود. تلاش چشمگیر همکاران سمایی باعث شد تا جامعه به تمکن و تبحر علمی، تربیتی و پژوهشی سما واقف تر بشود و از این نهاد پویا استقبال کند. استمرار و تعمیق این حرکت مبارک مورد تاکید است.
 

سید احمد زرهانی
معاون دانشگاه و رئیس سازمان سما

 

 

 

معاونت سما واحد لاهیجان