ویژه های خبری

دانشجویان و کارکنان سما لاهیجان و سیاهکل به منظور حفاظت از محیط زیست و داشتن محیط زیست عاری از آلودگی در اقدامی نمادین به منطقه سوستان لاهیجان رفتند و اقدام به جمع آوری زباله های این منطقه نمودند.

در این اقدام فرهنگی جواد نجار تمیزکار معاون دانشگاه در امور سما و روسای آموزشکده های لاهیجان و سیاهکل نیز همراه دانشجویان و کارکنان سما در پاکسازی محیط زیست مشارکت کردند.

جواد نجار تمیزکار در حاشیه این کار فرهنگی و در جمع دانشجویان در سخنانی داشتن محیط زیست سالم و برخورداری از فضایی پاک برای زندگی را حق همه دانست و خاطرنشان کرد: باید کاری کنیم که فرهنگ جمع آوری زباله و تفکیک آن در بین مردم ما نهادینه شود چرا که با این کار سلامتی را برای خودمان به ارمغان خواهیم آورد.

رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما لاهیجان و سیاهکل در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: امروزه به قدری مساله حفاظت از محیط زیست مهم است که نیاز داریم با تمام توان در این مورد فرهنگ سازی کنیم و ما در سما دنبال این کار هستیم و با ایجاد مدرسه سبز که بیشتر به خاطر آشنایی بچه های ما با محیط زیست است، داریم این مساله را دنبال می کنیم و امیدوارم که در آینده نزدیک شاهد توسعه فرهنگ سازی در این زمینه باشیم و معتقدیم که این کار نیازمند عزم ملی است.

وی  همچنین ضمن تشکر از ریاست و معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان سما که طرح توجه به فضای سبز و محیط زیست را در دستور کار قرار داده اند، افزود: این امر نشانگر آن است که سازمان سما به صورت جدی دنبال فرهنگ سازی در زمینه حفظ محیط زیست می باشد و خواهان تعمیم این امر مهم و حیاتی از طریق دانش آموزان و دانشجویانش در سطح جامعه است.

تمیزکار در ادامه سخنانش به دانشجویان نیز توصیه نمود که هر کدام شان مبلغ خوبی برای این کار باشند و با این کار ارزنده و فرهنگی، سلامتی و نشاط را به جامعه هدیه نمایند و محیط زیست سالمی را تحویل آیندگان دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاونت سما واحد لاهیجان