ویژه های خبری

همواره تصویر مثبتی از سما لاهیجان در ذهن دارم

مهندس شمس نیا مدیر آموزشکده های سازمان سما به منظور اطلاع از کم و کیف مراکز آموزشی فرهنگی سما لاهیجان و سیاهکل از این دو مجموعه بازدید نمود و از نزدیک در جریان نقاط قوت و ضعف این دو آموزشکده قرار گرفت.

شمس نیا در جریان این بازدید از کلیه کارگاه ها، آزمایشگاه ها و امکانات این دو مجموعه دیدن نمود. وی همچنین با حضور در بخش های مختلف آموزش، پژوهش، دفتر فرهنگ اسلامی و ... از روند کارهای این مراکز اطلاعات مبسوطی کسب کرد.

وی همچنین در جلسه مشترکی که با مسوولین و کارکنان سما لاهیجان و سیاهکل داشت ضمن تشکر از جواد نجار تمیزکار به خاطر زحماتی که برای پیشرفت مرکز آموزشی فرهنگی سما لاهیجان و سیاهکل متقبل می شوند، از زحمات رستم قاسمی معاون سابق سما لاهیجان و سیاهکل نیز قدردانی نمود.

وی در ادامه سخنانش از سما لاهیجان به نیکی یاد نمود و خاطرنشان کرد همواره تصویر مثبتی از سما لاهیجان در ذهن دارد و این دید مثبت در بحث آموزشکده ها نمود بیشتری دارد.

شمس نیا در ادامه سخنانش به بیان برخی از مشکلات و نارسایی ها موجود در بحث آموزش عالی و خصوصا در سما پرداخت و افزود: با وجود تمام مشکلات پیش رو، واحدهای سما باید تلاش کنند که با به روز نمودن مباحث آموزش عالی و همچنین با ارائه شیوه های نوین آموزشی گوی سبقت را از سایر مراکز آموزش عالی بربایند.

«بها دادن به عنصر کیفیت» و «کیفی سازی واحد های سما» از مباحثی بود که مورد اشاره رئیس آموزشکده های سازمان سما  قرار گرفت. وی «انتخاب محتوا»، «گزینش مدرسان» و «تجهیزات » را از عناصر مهم کیفی سازی آموزشکده ها عنوان نمود و آن را وجه تمایز  آموزشکده های سما از سایر مراکز دانست و خاطرنشان کرد: پرداختن به مبحث کیفیت باید با توجه به ساختار و هدف آموزشکده ها باشد و مهم ترین هدفی که امروز سازمان سما دنبال آن است بحث «مهارت محوری» و «کارآفرینی» است. لذا باید در این راستا به نحو شایسته ای برنامه ریزی نموده و کار کنیم تا بتوانیم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.

لازم به ذکر است که جواد نجار تمیزکار معاون دانشگاه در امور سما لاهیجان و سیاهکل نیز در این جلسه ضمن  عرض خیر مقدم به مهندس شمس نیا ، بازدیدهای مستمر و سرزده مسوولین عالی سما از آموزشکده ها را امری بسیار مثبت دانست و خاطرنشان نمود: اگر نظارت ها به صورت مستمر و پیوسته از طرف سازمان سما باشد قطعا واحد ها با انگیزه و تلاش بیشتری به فعالیت خود ادامه داده و.در راستای اهداف متعالی سما گام های موثرتری برخواهند داشت.

تمیزکار در ادامه سخنانش مجموعه سما لاهیجان و سیاهکل را محموعه ای منسجم و دارای انگیزه بالای کار و تلاش عنوان نمود و خاطرنشان کرد: عملکرد همکاران مان در آموزشکده های سما لاهیجان و سیاهکل به خوبی گویای این امر بوده و با نگاهی به کارنامه درخشان این دو مجموعه آموزشی فرهنگی به خوبی به این مهم پی خواهیم برد.

رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما لاهیجان و سیاهکل در ادامه سخنانش گزارشی از عملکرد سما لاهیجان و سیاهکل ارائه نمود و افزود: تمام تلاش ما این است که در راستای اعتلای سما گام برداریم و این مجموعه را آن گونه که شایسته است به شهروندان معرفی کنیم که تا حدود زیادی در این امر موفق بوده ایم و امیدوارم با تلاش و کوشش مضاعف کارکنان سما به موفقیت های بیشتری دست یابیم.

 

 

 

 

 

 

 

معاونت سما واحد لاهیجان