ویژه های خبری

مقاله علمی وحید بخشعلی پور استاد دانشکده سما سیاهکل در ژورنال International Journal of Advanced Biotechnology and Research(IJBR) که دارای نمایه ISI می باشد مورد پذیرش قرار گرفت و به چاپ سپرده شد. این مقاله با عنوان «ارتباط بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با خلاقیت و مهارت های ارتباطی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تهران» ارائه شد.

ضمنا از وی مقاله هایی با عناوین «شناسایی عوامل موثر بر میزان توانمندی های گردشگری استان گیلان» و «ارتباط بین مهارت های ارتباطی با سبک رهبری معلمان تربیت بدنی دوره متوسطه در مدارس آموزش و پرورش استان گیلان» در دو ژورنال International Journal of Sport Studies وEuropean Journal of Physical Education and Sport Science  به چاپ رسیده است.

رئیس دانشکده سما سیاهکل ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به آقای بخشعلی پور اظهار امیدواری نمود که این موفقیت سرآغاز جهش علمی برای وی و سایر اساتید این مجموعه آموزشی فرهنگی باشد و بتوانیم با تشریک مساعی و کارهای ارزنده علمی و پژوهشی بیش از پیش بر موفقیت های سما سیاهکل بیفزاییم و شاهد درخشش عزیزان مان در سطح بین الملل باشیم.

خاطرنشان می شود که در چند سال اخیر مقالات زیادی توسط اساتید و هیات علمی این مرکز آموزشی فرهنگی در ژورنال های مختلف به چاپ رسیده است.

 


 

ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان