ویژه های خبری

معاونت سما لاهیجان به منظور آشنایی دانش آموزان این شهرستان با سما و بازدید از امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی این مرکز آموزشی فرهنگی اقدام به دعوت از کلیه دانش آموزان هنرستان های لاهیجان نمود تا از نزدیک با سما و امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی این مرکز آشنا شوند.

در جریان این دعوت که در قالب همایشی در سالن آمفی تئاتر آموزشکده برگزار شد، جواد نجار تمیزکار معاون دانشگاه در امور سما لاهیجان و سیاهکل در سخنانی، غنیمت دانستن وقت را بسیار مهم دانست و انتخاب درست و با برنامه محیط تحصیلی آینده را تضمین کننده امنیت شغلی هر کسی عنوان نمود. امتزاج فن و علم توصیه ای بود که تمیزکار خطاب به دانش آموزان مطرح کرد و افزود: در دنیای امروز که به سرعت به سوی صنعتی شدن پیش می رود، باید مهارت محوری و کارآفرینی را همراه با علم آموزی تجربه کنیم تا گرفتار بحران بیکاری که امروز جامعه ما با آن درگیر است نشویم. رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما لاهیجان و سیاهکل خاطرنشان کرد فلسفه تشکیل سما در دانشگاه آزاد اسلامی و سیاست های کلان آن این است که علاوه بر تربیت دانشجویانی فرهیخته از آنان به عنوان افرادی ماهر و آشنا به کار و حرفه بسازد و روانه بازار کار نماید. وی با بیان اینکه مسئولین و مدیران مدارس سما کشور تمام هم و غم خود را معطوف امر مهارتی نموده و در راستای سیاست های کلان نظام درصدد ارائه بهترین روش های آموزشی برای تربیت انسان های ماهر و متخصص هستند، اظهار داشت: با انتخاب سما به عنوان مرکز تحصیلی خودتان، مهارت و کارآفرینی را با ما تجربه خواهید نمود و علاوه بر آنکه با فضای آموزش عالی انس می گیرید و درس های تئوری دانشگاهی را می آموزید، به عنوان یک تکنسین ماهر و آشنا با کار و حرفه وارد بازار کار می شوید و می توانید برای آینده شغلی خودتان برنامه ریزی نموده و آن را تضمین کنید، و این افتخاری است که سما افرادی تکنسین و آشنا به حرفه و در عین حال باسواد را تحویل جامعه می دهد.

تمیزکار با اشاره به امکاناتی که سما از آن بهره مند است افزود با وجود کارگاه های مجهز و آزمایشگاه های پیشرفته دانشجویان به صورت عملی با حرفه و مهارت آشنا می شوند و راهی بازار کار می گردند.

در پایان این همایش دانش آموزان از کلیه کارگاه ها و امکانات سما بازدید نمودند و از نزدیک با این مرکز آموزشی فرهنگی آشنا شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان