ویژه های خبری

اولین جلسه کارگروه فیلم صد ثانیه ای در سال جدید به منظورهماهنگی های لازم باتوجه به نزدیک شدن زمان این رویداد هنری با حضور کلیه اعضا در سما لاهیجان برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه جواد نجار تمیزکار در سخنانی ضمن تبریک سال نو و بهار طبیعت به بیان علت تمدید این دوره از جشنواره پرداخت و مهمترین دلایل آن را «دادن فرصت بیشتر به هنرمندان جهت ارائه آثار فاخر» و «میزبانی شایسته» از شرکت کنندگانی که از سراسر ایران حضور می یابند عنوان نمود.

تمیزکار مهمترین هدف این جشنواره که تمرکز اصلی سما در آن بود را «کارآفرینی» و «مهارت محوری» عنوان نمود و خاطرنشان کرد: هدف اصلی از برگزاری این جشنواره این است که از دیدگاه هنر به بحث مهارت محوری و کارآفرینی بپردازیم و اعتقاد داریم که اگر این دریچه به فن و مهارت بنگریم به نتایج بهتری در این زمینه دست خواهیم یافت.

رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما لاهیجان و سیاهکل با بیان اینکه زمان برگزاری این جشنواره 15 اردی بهشت است و آخرین مهلت ارسال آثار نیز بیست و هفت فروردین می باشد، از همه هنرمندان خواست که در این زمان باقیمانده آثار شان را ارسال نمایند تا بتوانیم شاهد یک رویداد موفق هنری در سطح سما باشیم.

لازم به ذکر است که بهمن سال گذشته 97 حلقه فیلم به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که با تمدید آن تاکنون 30 فیلم دیگر به این دبیرخانه ارسال شده است که در مجموع 127 حلقه فیلم را شامل می شود و ستاد جشنواره همچنان منتظر آثار فاخر هنرمندان عزیز به ویژه در زمینه «کارآفرینی» و «مهارت محوری» است.

 

 

  

 

 

ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان