ویژه های خبری

طی حکمی از سوی دکتر زرهانی رئیس سازمان سما جواد نجار تمیزکار معاون دانشگاه و رئیس مرکزآموزشی فرهنگی سما لاهیجان و سیاهکل به عنوان عضو شورای سیاستگذاری سما استان گیلان منصوب شد.

در حکم دکتر زرهانی ضمن آرزوی موفقیت برای جواد نجار تمیزکار، از وی خواسته شده است با شرکت منظم در جلسات شورا و تشریک مساعی با سایر اعضای تحت نظر رئیس محترم شورای مذکور، در تحقق اهداف  پیش بینی شده و انجام وظایف وظایف مربوط گام بردارد.

به گزارش روابط عمومی سما لاهیجان و سیاهکل جواد نجار تمیز کار از سال 1370 به استخدام دانشگاه آزاد اسلامی در آمد و در قسمت های مختلف این دانشگاه اعم از فرهنگی، مدیر اموراداری و ...- مشغول فعالیت شد. تمیزکار به دلیل مدیریت قوی و روابط عمومی بالا و خوشنامی در سطح شهرستان لاهیجان در دو دوره مورد اعتماد مردم این شهر قرار گرفت و به عنوان نماینده شورای شهر در این نهاد نیز به خدمت رسانی مشغول است و سال ها در کسوت رئیس شورای شهر، رئیس کمیسیون حقوقی، سخنگوی شورای شهر بوده و هم اکنون نایب رئیس شورای اسلامی شهر لاهیجان می باشد.

از آذرماه سال 93 نیز به عنوان معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما لاهیجان و سیاهکل منصوب شد و با ورود وی به عرصه سما، این مجموعه شاهد تحولی شگرف در لاهیجان شد و سما به عنوان یک برند در سطح شهرستان مطرح گردید و درعرصه آموزش عالی در قامت رقیبی قدرتمند برای سایر مراکز دانشگاهی شناخته شد.تحول سما در این مدت به گونه ای است که می توان اولین های سما را با ایشان شناخت؛ تاسیس مدرسه سبز، برگزاری مسابقات استانی صندلی روزنامه ای، برگزاری جشنواره کشوری فیلم صد ثانیه ای و ... اولین هایی هستند که با ورود نجار تمیزکار در سما به وقوع پیوست. خاطرنشان می شود که راه اندازی سایت خبری و تحلیلی سما نیز از برنامه هایی است که وی به آن می اندیشد و امیدوار است در آینده ای نزدیک در سما شاهد تحققش باشیم چرا که به عقیده تمیزکار ارتباط عمیق و گسترده با جامعه می تواند سکوی پرش بسیار مفیدی برای مجموعه سما باشد.   

اصل حکم دکتر زرهانی خطاب به جواد نجار تمیزکار در پی می آید:

 


ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان