ویژه های خبری

دبیر شورای سیاستگذاری سما به همراه معاونین سما استان گیلان از آموزشکده سما سیاهکل بازدید نمودند و از نزدیک در جریان کارهای انجام گرفته در این مرکز آموزشی فرهنگی قرار گرفتند. در جریان این بازدید که جواد نجار تمیزکار معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما سیاهکل در سخنانی به کارهای انجام گرفته در این آموزشکده و تعداد دانشجوی جذب شده پرداخت. تمیزکار با توجه به در حاشیه بودن شهرستان سیاهکل و از طرفی محروم بودن این شهرستان، جذب بالای دانشجو توسط این مرکز آموزشی فرهنگی را مرهون تلاش های رئیس آموزشکده و پرسنل فعال این مرکز دانست و اظهار امیدواری نمود در آینده شاهد شکوفایی بیشتر این دانشکده باشیم. رحمتعلی صابری حقایق نیز در سخنانی ضمن تقدیر از نجار تمیزکار به خاطر مدیریت قوی و انتخاب تیم کارآمدش خاطرنشان نمود از وقتی که مدیریت این مجموعه به ایشان سپرده شده است شاهد رونق گرفتن سما در سطح شهرستان هستیم به نحوی که سما به عنوان یک مرکز موفق آموزشی در شهرستان مطرح شده و رقیب اصلی دانشگاه آزاد گردیده است. صابری در ادامه اظهار امیدواری نمود که مجموعه های سما استان نیز بتوانند در راستای اهداف سما گام های موثر و اساسی بردارند.

 

 

 

 
 

 

ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان