ویژه های خبری

جلسه شورای معاونین سما استان گیلان به منظور بررسی مشکلات مدارس و آموزشکده های سما این استان و ارائه راه حل ها در جهت رفع نواقص و مشکلات به میزبانی سما لاهیجان تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور دکتر امیر تیموری رئیس شورای سیاستگذاری سما استان گیلان، رحمتعلی صابری حقایق دبیر این شورا و معاونین سما استان گیلان تشکیل گردید، حواد نجار تمیزکار معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما لاهیجان و سیاهکل در سخنانی ضمن عرض خیرمقدم به میهمانان شرکت کننده در این جلسه، میزبانی سما لاهیجان از معاونین و مدیران ارشد سما استان گیلان را به فال نیک گرفت و خواستار ادامه این گونه جلسات به منظور شناسایی مشکلات و موانع پیش روی سما و سعی در برطرف نمودن آنها به استفاده از خرد جمعی شد.

بعد از صحبت های تمیزکار دکتر امیر تیموری ریاست جلسه را به عهده گرفت و پیرامون مسائل و مشکلات سما استان گیلان بحث و تبادل نظر شد و برای برون رفت از مشکلات تصمیماتی اتخاذ گردید.

لازم به ذکر است که بعد از پایان جلسه معاونین سما استان گیلان به اتفاق دبیر شورای سیاستگذاری سما استان گیلان از آموزشکده سما سیاهکل بازدید نمودند.

 

 

ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان