ویژه های خبری

دفتر فرهنگ اسلامی سما لاهیجان به منظور آشنا نمودن دانشجویان این مرکز آموزشی فرهنگی با مضرات شبکه های ماهواره ای و شبکه های اجتماعی و نقش اساسی این شبکه ها در تخریب فرهنگ و اعتقادات نسل جوان امروز، اقدام به برگزاری همایشی با عنوان آسیب های ماهواره نمود. در این همایش که در سالن اجتماعات سما لاهیجان و با استقبال گسترده دانشجویان مواجه شد، دکتر عمران علیزاده پیرامون نقش پررنگ ماهواره و شبکه های اجتماعی در تخریب بنیان خانواده، سست کردن باور و اعتقادات جوانان به مسائل دینی، گرایش به مصرف گرایی صرف و عدم اعتقاد به توان داخلی، تهی نمودن هویت ایرانی در باور جوانان و ... سخن گفت و در پایان به سوالات متعدد دانشجویان پاسخ گفت.

 

 

 

 

ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان