ویژه های خبری

دفتر امور دانشجویی دانشکده فنی و حرفه ای سما لاهیجان به منظور افزایش اطلاعات دانشجویان این مرکز آموزشی فرهنگی پیرامون آسیب های احتمالی برخی ورزش ها، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع «پیشگیری از آسیب های ورزشی» نمود. در این کارگاه آموزشی خانم علی پور مدیر گروه تربیت بدنی سما لاهیجان پیرامون سالم زندگی کردن از طریق ورزش و تاثیر آن بر روح و روان و همچنین پیشگیری از آسیب هایی که از طریق ورزش های غیر اصولی ایجاد می شود، سخنرانی کرد.این استاد رشته تربیت بدنی همچنین از آسیب های ورزش کشتی و ملزومات جدید و بیماری های مرتبط با این رشته با ارائه فیلم آموزشی توضیحات مفصلی ارائه نمود. لازم به ذکر است که در این کارگاه جهت افزایش اطلاعات دانشجویان فیلمی که حاوی «امکانات نوین آموزشی» بود، به نمایش در آمد که مورد استقبال قرار گرفت. علی پور در پایان این کارگاه آموزشی به سوالات متعدد دانشجویان پاسخ داد.

 

 

 

ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان