ویژه های خبری

دبیرستان دوره اول دخترانه سما لاهیجان به مناسبت روز فرهنگ عمومی و به منظور فرهنگ سازی در زمینه مقررات راهنمایی و رانندگی، تغذیه سالم، اهمیت زباله و ... اقدام به کارناوال فرهنگ عمومی در خیابان های اطراف این مدرسه نمود. در این کار فرهنگی مربیان بهداشت و پرورشی دانش آموزان را همراهی کردند.

 مدیر دبیرستان دوره اول دخترانه سما لاهیجان در حاشیه این کارناوال فرهنگی، کار فرهنگی را از ویژگی های مدارس سما عنوان نمود و افزود: که مدارس سما باید در زمینه فرهنگسازی در جهت داشتن محیط زیست سالم پیشتاز باشند و بتوانند شیوه های درست مصرف کردن و زندگی مدرن را به جامعه بیاموزند. احترام به قانون و قانون محوری بحث دیگری بود که فرهومند به آن اشاره نمود و خاطرنشان کرد اینکه همه باید به قوانین احترام بگذاریم اصلی است که بیش ار همه امنیت و رفاه ما را تضمین می کند و در پناه آن می توانیم جامعه ای شاد و سرزنده داشته باشیم و مدارس سما باید در این زمینه نیز پیشرو بوده و قانون محوری را در دستور کار خودش قرار دهد تا بتوانیم فرزندانی قانونمند و منضبط تحویل جامعه دهیم.

 

 

 

 

ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان