ویژه های خبری


نام و نام خانوادگی: مهدی هاتف
میزان تحصیلات: دکتری
رشته تحصیلی: برق  و  قدرت
سمت: معاون آموزشهای عمومی و مهارتی(سما) واحد لاهیجان

معاونت سما واحد لاهیجان